DISC, Drijfveren en Denkstijlen

Talenten ontdekken.....hoe doe je dat?

Om werknemers te binden en te boeien is het essentieel om hun talenten te ontdekken, te erkennen en vooral te benutten. Op deze manier kunnen werknemers tot bloei komen en groeien in hun werk. Dit betekent niet per definitie een andere functie of promotie. Talenten benutten betekent vooral dat het eigen werk veel leuker wordt!

Medewerkers worden de beste versie van zichzelf. Hoe? Door een DISC, Drijfveren en Denkstijlen analyse (3D):

  • DISC laat zien WAT je doet (in je werk, naar jezelf en bij stress);
  • DENKSTIJLEN geven aan HOE je het doet en
  • DRIJFVEREN geven aan WAAROM je het doet.

De totale informatie in de analyse zorgt voor bewustwording van voorkeuren. Het geeft inzicht in de manier van communiceren, welke talenten er zijn en wat een werknemer motiveert.

Voorkeursstijlen in gedrag zijn al vroeg beschreven door de grondlegger van de psycho-analyse Jung en verder uitgewerkt door Marston in een model, de DISC analyse genoemd. Dit model geeft een goed inzicht in voorkeurstijlen van mensen. Deze methodiek maakt gebruik van kleuren om uitleg te vergemakkelijken.

3D – wat levert het op?

Door eigen voorkeursstijlen te begrijpen en te (h)erkennen kan een werknemer het zichzelf en zijn/haar collega’s makkelijker maken.

3D inzichten vergroten de kennis van gedrag. Gedrag van een werknemer zelf en dat van collega’s. Ze helpen de basis van communicatie, conflicten te herkennen en op te lossen. Bovendien vergroot het de individuele effectiviteit.

Als een team DISC gaat toepassen zijn zij in staat om elkaars ‘taal’ te spreken, waardoor er vertrouwen en wederzijds begrip ontstaat. De inzichten bevorderen de onderlinge teamsamenhang en dat resulteert weer in betere teamprestaties.

Met als resultaat:

  • Werknemers krijgen inzicht in hun eigen stijl van communiceren.
  • Ze leren hoe andere stijlen reageren, waardoor ze begrijpen waarom een collega zich anders opstelt.
  • Ze leren hun eigen stijl effectiever in te zetten in communicatie, organisatie en samenwerking
  • Het levert betere resultaten op, en ook meer tijd, plezier en energie.

De uitkomsten uit een 3D analyse zijn niet ‘goed’ of ‘fout’. De uitkomsten zijn een weergave van voorkeuren. Iedere stijl heeft sterkten en uitdagingen, afhankelijk van de context. Alle stijlen zijn binnen een team nodig. Alle stijlen bij elkaar vormen een geheel.

Kortom: het is de moeite waard om kennis te maken met de 3D-analyse. Het gaat jouw bedrijf, werknemers en teams veel opleveren!

Ik kijk er naar uit om samen te werken en jou te helpen bij het binden en boeien van je personeel, door het ontdekken en inzetten van hun talenten! Zodat jullie denken: WOW! Wat hebben wij het goed met elkaar!

Groet,
Aukje Castelein

De rapportage van de 3D analyse gaf mij mooie inzichten over mezelf en mijn voorkeursmanier van werken. Wat ik heel mooi vind aan deze analyse, is dat ook drijfveren zijn meegenomen. Deze onbewuste drijfveren zijn eigenlijk bepalend voor alles wat je doet en vooral hoe je iets doet. Het bewust kennen van mijn eigen drijfveren, maar ook van de mensen om me heen, geeft me veel inzicht.
De uitkomsten op het gebied van DISC, denkstijlen en drijfveren werden door Aukje zeer kundig, invoelend en helder uitgelegd. Ik heb er veel van geleerd. Een aanrader!  – Gretha Hoogland