Teamontwikkeling

Wil jij (verder) bouwen aan een succesvol team? Wil jij weten wat voor talent aanwezig is in het team? En of dit optimaal wordt benut en wat de uitdagingen zijn? En wat er nodig is om te komen tot een optimale samenwerking?

De Energie|Fabriek maakt met een 3D analyse de talenten van een team makkelijk en snel inzichtelijk. Met de 3D analyse krijg je een totaaloverzicht van de communicatievoorkeuren (DISC), denkstijlen en drijfveren van een team.

Door een teamsessie te koppelen aan de 3D analyse geef je persoonlijke aandacht aan je werknemers, zet je ze in hun kracht en heb je geweldige input voor het organiseren van de juiste structuur en energie in je bedrijf.

Met als resultaat:

  • Ontdekken wat de kwaliteiten zijn van het team en of deze worden benut.
  • Ontdekken waar het team minder of niet effectief in is.
  • Teamleden leren hoe andere stijlen reageren, waardoor ze begrijpen waarom een collega zich anders opstelt. Ze vinden eerder aansluiting bij elkaar, ze leren elkaars voorkeur in ‘taal’ kennen.
  • Teamleden leren hun eigen stijl effectiever in te zetten in communicatie, organisatie en samenwerking. Dit versterkt hun eigen impact binnen het team en het biedt collega’s een praktisch inzicht in voorkeuren.
  • Er ontstaat (meer) vertrouwen en wederzijds begrip.
  • De onderlinge teamsamenhang wordt bevorderd.
  • Het levert betere resultaten op, en ook meer tijd, plezier en energie.

Tijdens de teamsessies krijgt een team op een dieper niveau inzicht waarom, wat en hoe zij het prettigst werken. En dat niet alleen, ze krijgen ook inzicht in de diversiteit binnen het team en de behoeften van zichzelf en collega’s. Wanneer zij deze kennis eigen maken, kunnen ze gebruik maken van elkaars voorkeuren en de samenwerking optimaliseren.

Het geeft een boost om effectiever samen te werken.

Teamsessie

In voorbereiding op de teamsessie maakt ieder teamlid een 3D-analyse. De rapportage van de analyse wordt voorafgaand aan de sessie individueel met een werknemer besproken.

De teamsessies bestaan uit 2 interactieve dagdelen. Tijdens de dagdelen worden er oefeningen en opdrachten uitgevoerd, wat uiteindelijk resulteert in een overzichtelijk plan om verder mee te werken.

Opvolging

Na afloop van de teamsessies zijn er doorgaans 3 tot 5 teamsessies (van max. 2 uur per keer) in de vorm van intervisie nodig om te komen tot een duurzaam effect.

Is er binnen het team extra aandacht nodig op individueel niveau? Dan kan er ook 1-op-1 begeleiding als opvolging plaatsvinden. Doorgaans zijn 3 tot 5 individuele sessies (van max. 1 uur) voldoende om kleine stappen te zetten met een groots effect.

 

Ons doel was om nog meer een team te vormen, doelen concreet stellen en samen als team het beste resultaat neerzetten. Dit door een ieder goed in zijn kracht te zetten.
Het was een bijzonder mooi traject. Pijnpunten werden onder de loep genomen en we zijn dieper ingegaan op wat ons team nog mist. Hoewel de basis van ons team goed was, is er nog ruimte voor verbetering. Aukje heeft ons goede handvaten weten te geven om het team naar een volgend level te tillen!
We zijn dan ook nog zeker niet uitgeleerd en kijken uit naar een mooie samenwerking de komende tijd! – Bouwbedrijf Hekstra